top of page
Anadolu Tasavvufu

Anadolu Tasavvufu

147,00₺Fiyat

Anadolu Tasavvufu

 

Ezelden ebede uzanan aşk dini…

Şekilcilik ve kitabi bilgilerden ziyade samimi bir imanı, hayatın tamamını ibadet olarak yaşamayı, tefekkürü, vecdi, sevgiyi tercih eden ve şeriatın ötesinde olmakla birlikte farklılıkları kuşatan bir irfan anlayışı…

Bu anlayış; İslam geleneği içerisinde bazen topluluk boyutuna ulaşarak Melamilik, Kalenderilik, Haydarilik, Babailik, Bedreddinilik, Bektaşilik, Alevilik (Kızılbaşlık) gibi tarikat ve ekollerde vücut bulmuştur; bazen de küçük derviş topluluklarının yaşamlarında ya da herhangi bir dervişin meşrebinde kendini göstermiştir.

Bu kitap; kadim zamanlardan beri süregelen, evrensel diyebileceğimiz ve sufilerin aşk dini olarak tarif ettiği irfani anlayışın önemli bir izdüşümü olan Anadolu tasavvufu üzerinedir.

Akın Gülyurt, Anadolu tasavvufunu; temel kaynaklara, menkıbelere, fıkralara, deyişlere, ve nefeslere başvurarak özetleyici, tanıtıcı, sade ve fakat kapsamlı bir şekilde okuyucuya sunuyor.

Stok kodu: 9786057437471
bottom of page