top of page

"OKUNACAK ŞEYLER"

Lejand, 2020’nin ilk çeyreğinde İstanbul’da, bir ideali gerçekleştirmek üzere kuruldu: Çok kimlikli Babıâli geleneğinden evrilerek yeni biçimine kavuşurken kimilerince yer bulunması güç hâle gelen yayıncılık sektöründe özgürlükçü, çok sesli, entelektüel bilgi üretimini merkeze alan, taze bir nefes olmak.

“İnsanoğlu çok şey yarattı, ama en şaşırtıcısı kitap… Mikroskop ve teleskop gözünün, telefon sesinin, saban ve kılıç kolunun uzantısı. Ancak kitap bambaşka! O, belleğinin ve hayal gücünün uzantısı…” diyen Borges’in önermesi imdada yetişti.

 

Lejand, yayınlarının omurgasını iki eklem üzerine inşa etti: İnsanlık tarihinin katman katman birikimiyle oluşmuş belleğin ürettiği disiplinler; toplumsal bellek çalışmaları, tarih, siyaset bilimi, felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanlarında yayınlar. 

Aynı minval üzere insan onuruna saygılı, hülyasında sürdürülebilir barışın izleri bulunan bir dünya tasavvuruna dair kurgu eserler. 

 

Lejand, temel haklara ve hürriyetlere saygılı tüm sesleri duyan, tüm kimliklere açık fakat kimlik politikalarına kapalı yayıncılık anlayışıyla, zihni kalıplardan ve ezberlerden arınmış herkese kapısını açtı. Yazar ve okur olarak herkese.

Lejand, Latince kökenli legere (okumak) fiilinden türeyip özellikle süreli yayıncılık jargonunun bilinen bir parçası haline gelen lejand sözcüğünü kendine isim olarak seçerken münevver ve müreffeh bir dünyanın ancak “okunacak şeyler”e dikkatli bakmakla mümkün olduğuna inanıyor. Yayınlarında özellikle editoryal dikkati, Türkçenin kusursuz ve berrak kullanımını, derin ama kolay okunup anlaşılan metinler üretmeyi, düşünce üretimine titiz bir üslupla katkı sağlamayı her şeyden çok önemsiyor. Sosyal bilimler alanlarında inceleme-araştırma ve söyleşi kitaplarının yanında kurgu eserlerle Türkiye’de kültür yayıncılığına parlak bir katkı sunmayı amaçlıyor. 

Evet, gök kubbe altında söylenmemiş söz kalmadığı doğrudur.

Ancak “okunacak şeyler” henüz bitmedi.

bottom of page