top of page

Nihat Karademir

nihat karademir1_edited.jpg

1978 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimi Malatya’da tamamladı. 2002 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Kürt ve Ermeni meseleleri, İslamcılık Düşüncesi ve siyaset bilimi üzerine bağımsız araştırmalar yapan, çeşitli gazete ve internet sitelerinde güncel konularda yazılar yazan Karademir, halen bir kamu kurumunda çalışmaktadır.

 

Eserleri:

Sultan Abdülhamid ve Kürtler

Korku ve Umut: II. Abdülhamid Döneminde Kürt-Ermeni İlişkileri

Osmanlı’nın Son Yüzyılında Kürtler: Modernleşme, Merkeziyetçilik ve İsyan

İngiltere’nin Kürt Politikası (1918-1932)

İnsanın Ölümsüzlük Arayışı -Dinler, Mitolojiler, Kahramanlar-

bottom of page