top of page

Dr. A. Mecit Canatak

mecit canatak.jpeg

1974’te Hakkâri’nin Geçitli köyünde doğdu. Orta öğrenimini Hakkâri ve Van’da tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek Lisans öğrenimini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Le Mukhbir Gazetesi’nin Sistematik Tahlili” adlı teziyle bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Tarih Temi” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2014’te doçentlik, 2019’da profesörlük unvanını aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Şiir, roman, edebiyat kuramları ve edebiyat-sinema üzerine kaleme aldığı çok sayıda bilimsel kitap bölümü ve makalesi yayımlandı.

 

Yayımlanmış Kitapları:

Şiir ve Tarih
Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri
Türk Edebiyatında Fetih ve Fatih
Ben Başka... Kırık Mahfaza
Selçuk Baran’ın Öyküleri
Dijital Çağ Türk Edebiyatı ve Medyalararasılık
Hayat Romanlardan Daha Tuhaf/Selçuk Altun’un Romancılığı Yabancılar İçin Türkçe Kitabı
(Komisyon-5 cilt)

bottom of page