top of page
mahmut kaplan.jpg

Prof. Dr. Mahmut Kaplan

1953’te Şanlıurfa’da doğdu. İlkokulu ve liseyi Gaziantep’te okudu. 1978’de Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1981’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde yüksek lisansını, 1990’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Hayriyye-i Nâbî (İnceleme-Metin)” adlı teziyle doktorasını tamamladı.

1990’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte- si Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. 1996’da doçent, 2003’te profesör oldu. Sırasıyla Mani- sa Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Suriye Cum- huriyeti Halep Üniversitesi Edebiyat ve İnsani İlimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde görev yaptıktan sonra 2010 yılında ken- di isteğiyle emekliye ayrıldı. Bir süre İstanbul Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde ve Yunus Emre Enstitüsü projesi kapsamında Vatikan Kütüphanesi’ndeki Türkçe yazma eserler- in kataloglamasında görev aldı.

İstanbul Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yayımlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

bottom of page