top of page

Havvanur Özdemir

pp.jpeg

İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü mezunu.

Suriye krizinin başladığı Mart 2011’den itibaren mem- leketi Gaziantep’te kampları ziyaret ederek göç olgusunu kadınlar ve özellikle de anneler üzerinden okumaya ve an- lamaya çalıştı. Zakat Foundation of America adına Suriyeli öğrencilerin eğitimleri üzerine saha araştırması yaptı.

İlk araştırmasını Üsküdar Üniversitesi tarafından düzen- lenen Uluslararası Göç ve Çocuklar Sempozyumu’nda sundu (2017). Bu çalışma Transnational Press London tarafından İngiltere’de yayımlanan kitapta yer aldı.

Prag’da Charles Üniversitesi Coğrafi Göç Merkezi’nde Erasmus+ stajı yaparak göç olgusunu farklı bir açıdan inceledi.

Finlandiya Göç Enstitüsü’nde (Turku, 2018) misafir araştırmacı olarak bulundu.

İşte Kadın Derneği’nin “İş Bilen Kadınlar Geliyor” konulu AB projesinde koordinatörlük yaptı (2019).

Uzun süredir ilgilendiği göç ve göçmen konusunu Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümünde yaptığı “Suriyeli Annelerin Gözünden Göç Ol- gusu ve Değişen Göç Söylemleri” başlıklı Yüksek Lisans tezi ile tamamladı.

2011 yılından beri göç olgusu, zorunlu göç, Suriyeli göçmen çocukların eğitimi, Suriyeli göçmen anneler, değişen göç söylemleri, AB projeleri üzerine çalışan Havvanur Özdemir, Ekim 2020’den bu yana çalışmalarını Amerika’da sürdürmektedir.

bottom of page