top of page

Cengiz Ergün

cengiz ergun_edited.jpg

2 Ağustos 1987’de Sivas’ta doğdu.

2001’de başladığı orta öğrenimini, Ankara Anadolu Lisesi Almanca Bölümü’nde 2005 yılında tamamladı.

2016 yılında Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yine aynı sene başladığı Ege Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı’nı “19. Yüzyıl Seyyahlarının Gözünden Batı Anadolu’da Ermeniler” başlıklı teziyle tamamladı.

2018 yılında Macaristan Hükümeti bursuyla kabul edildiği Szeged Üniversitesi’nde, Erken Modern ve Modern Dönem Tarihi Doktora Programı’nda eğitimini sürdürüyor.

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı ve Avrupa diplomasi tarihi ile sosyal ve etno-kültürel alanda yayımlanmış uluslararası çalışmaları bulunuyor.

bottom of page